Workshop – เวิร์คช็อปการติดตั้งใช้งานเยสตาร์อย่างมืออาชีพ (ฟรี/Free)

  วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 (ยังไม่ระบุ กำลังหาสถานที่ )   

มุ่งเน้นทำความเข้าใจระบบโทรศัพท์แบบไอพี (VoIP) บนแบรนด์ เยสตาร์ (Yeastar) ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงจุดเด่นและความสามารถของอุปกรณ์ พร้อมลงมือทำแล็บอย่างจริงจัง สามารถติดตั้งระบบโทรศัพท์ไอพีได้ด้วยตัวเอง แบบมืออาชีพ หลักสูตรเรียน 2 วัน เน้นการใช้งานจริง


สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร


กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


Instructor


อำนวย ปิ่นทอง

อำนวย ปิ่นทอง / Otik Network Company Limited

Certified Yeastar Trainer

ใบรับรองหลักสูตรของเยสตาร์
(YSCT,YCCA,YSCSS,YSCRS,YSCIS,YSCE)


ใบรับรองทางด้านเน็ตเวิร์ค
(MTCNA,MTCTCE,MTCUME,MTCRE,MTCINE)


(บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบโทรศัพท์ไอพีทั้งที่เป็น OpenSource และแบรนด์)

รายละเอียดหลักสูตร Workshop


สถานที่ : ยังไม่ระบุ คาดว่า แถวๆ ลาดพร้าว เพราะต้องการให้เดินทางสะดวก

ระยะเวลาในการอบรม

Workshop : วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2564 (ตรงกับวัน ศุกร์ - เสาร์)

ค่าอบรม : บาท / ท่าน

เวลา : 09:30 – 14:00

รับเพียง ท่านเท่านั้น

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมา

1. Notebook และ ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด

2. สายแลนยาว 3 เมตร จำนวน 3 เส้น (จำเป็นอย่างยิ่ง) ในห้องไม่มีสำรองให้

3. เตรียมเงิน 100 บาท สำหรับลงทะเบียน CAT2Call ฟรี 1 ปี (จะสอนลงทะเบียนในวันงานเพื่อทดสอบการโทรจริง) อบรมเสร็จท่านนำกลับไปใช้งานได้เลย

4. ฟรีสอบ YSCT (Yeastar Certified Technician)

* ลงทะเบียนแล้วกรุณารอการยืนยัน จากเจ้าหน้าที่ โทรติดต่อท่านอีกครั้ง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร!

ภาพกิจกรรม บรรยากาศ การอบรม

ติดต่อ บริษัท โอติกเน็ตเวิร์ค จำกัด


เลขที่ 177 โชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

02-530-1681 , 095-549-9819

สถานที่อบรม

(ยังไม่ระบุ คาดว่าแถวๆ ลาดพร้าว เพื่อสะดวกต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า)