Workshop – เวิร์คช็อปการติดตั้งใช้งานเยสตาร์อย่างมืออาชีพ (ฟรี/Free)

  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (บ้านสบายโฮสเทล (Bansabai Hostel) ซอย นาคนิวาส 53)   

มุ่งเน้นทำความเข้าใจระบบโทรศัพท์แบบไอพี (VoIP) บนแบรนด์ เยสตาร์ (Yeastar) ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงจุดเด่นและความสามารถของอุปกรณ์ พร้อมลงมือทำแล็บอย่างจริงจัง สามารถติดตั้งระบบโทรศัพท์ไอพีได้ด้วยตัวเอง แบบมืออาชีพ หลักสูตรเรียน 1 วัน เน้นการใช้งานจริง


สมัครเรียนหลักสูตรนี้

แบบฟอร์มลงทะเบียนหลักสูตร


กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ


Instructor


อำนวย ปิ่นทอง

อำนวย ปิ่นทอง / Otik Network Company Limited

Certified Yeastar Trainer

ใบรับรองหลักสูตรของเยสตาร์
(YSCT,YCCA,YSCSS,YSCRS,YSCIS,YSCE)


ใบรับรองทางด้านเน็ตเวิร์ค
(MTCNA,MTCTCE,MTCUME,MTCRE,MTCINE)


(บริการติดตั้งระบบเน็ตเวิร์คและระบบโทรศัพท์ไอพีทั้งที่เป็น OpenSource และแบรนด์)

รายละเอียดหลักสูตร Workshop


สถานที่ : ห้องอบรม 1 บริษัท โอติก เน็ตเวิร์ค จำกัด โชคชัย 4 ลาดพร้าว กทม.

ระยะเวลาในการอบรม

YSCT : วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (บ้านสบายโฮสเทล (Bansabai Hostel) ซอย นาคนิวาส 53 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว)

ค่าอบรม : บาท / ท่าน

เวลา : 09:00 – 17:00

รับเพียง ท่านเท่านั้น

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมา

1. Notebook และ ปลั๊กไฟ จำนวน 1 ชุด

2. สายแลนยาว 3 เมตร จำนวน 2 เส้น (จำเป็นอย่างยิ่ง)ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร!

ภาพกิจกรรม บรรยากาศ การอบรม

ติดต่อ บริษัท โอติกเน็ตเวิร์ค จำกัด


เลขที่ 177 โชคชัย 4 ซอย 54 แยก 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

02-530-1681 , 095-549-9819

สถานที่อบรม

บ้านสบายโฮสเทล (Bansabai Hostel) ซอย นาคนิวาส 53 ถ.นาคนิวาส เขตลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 | www.bansabaihostel.com | 02-932-9200