สร้าง PhoneBook สำหรับใช้งานกับ Yealink

รูปแบบข้อความที่รองรับ "ชื่อ,เบอร์โทรศัพท์" เช่น Amnuay,0955499819 เป็นต้น
กรณีมีหลายคนให้ Enter ใส่เรียงบรรทัดไปเรื่อยๆ เช่น
MrA,0955499819
MrB,0955499810
MrC,0955499811
*การนำไปใช้ให้อัปโหลดไฟล์ไว้ที่ คลิกดูภาพตัวอย่าง ดูวีดีโอตัวอย่าง
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง