1. ไอพีเน็ตเวอร์คปัจจุบัน
2. พอร์ตขาเข้า
3. โปรโตคอลขาเข้า
4. เข้ามาจากอินเตอร์เฟสไหน
5. ไอพีเป้าหมายที่ต้องการไป
6. พอร์ตเป้าหมายที่ต้องการไป
7. กำหนดหมายเหตุ (จำเป็น)

พัฒนาโดย อำนวย ปิ่นทอง (Otik Network Co.,Ltd.)